ביטול חוזה שכירות

קיימים התרחושויות רבות שהשוכרים או המשכירים מוכרחים לבטל את חוזה השכירות בטרם התקופה הקבועה בגלל סיבות כאלו ואחרות אפילו אם השוכרים עוד לא ניצלו את הנכס. אז איך ומה עושים!

חוזה שכירות לרב נגמר לאחר פרק זמן של שנה וניתן לחדש את החוזה למספר שנים אחרי. לא קיימת אופציה לבטל את חוזה השכירות בטרם התקופה אם כי שני הצדדים(השוכר והמשכיר) מסכמים על זה ביניהם.

לפי החוק, ברגע שאחד הצדדים מעוניין בסיום החוזה ביניהם הוא חייב לבשר לצד השני לפני פרק זמן מסויים לפי הכתוב בחוזה כדיי שבעל הבית ימצא שוכרים חדשים והמשכיר ימצא דירה חדשה, ואם לא הודיע אחד הצדדים על זה שהוא רוצה לסיים את החוזה אז החוזה יתחדש אוטומטית, אלא אם סוכם אחרת. במידה והמשכיר חזר בו מהשכרת הדירה לאחר חתימת החוזה יוטל עליו לשלם פיצוי על 3 חודשי שכירות גם אם אינו גר בדירה, על פי חוק במדינת ישראל אלא אם סוכם אחרת.

יתר על כן החוק לא מאלץ את השוכר להיות בדירה עד סוף מועד השכירות במידה והוא לא מרוצה מהדירה. סיטואציה כזו מחייבת את השוכר לשלם פיצוי לבעל הדירה, אך לפעמים ישנה אפשרות בה השוכר יוכל לצאת מהדירה מבלי לשלם לבעל הדירה כנס על הפרת ההסכם. לרב השוכרים והמשכירים חותמים על חוזיי שכירות שמבטל פיצוי כספי במידה והשוכר רוצה לעזוב את הדירה, בתנאי שהשוכר יודיע לבעל הדירה כמה חודשים מראש או שלא כתוב בחוזה שהדייר יכול לסיים את ההסכם בלי להודיע מראש או למצוא דייר חלופי, המשכירים לרב לא מסכימים לסעיף כזה אך בכל זאת כדאי לנסות שסעיף כזה יהיה רשום בחוזה.

תשלום שכר הדירה מתבצע כמעט תמיד באמצעות צ'יקים , על השוכר לתת צ׳קים דחויים לבעל הדירה על כל תקופת השכירות ( לדוגמא 12 צ׳יקים בתאריכים שונים ) אך לפעמים השוכר ירצה לשלם כל חודש בחודשו וזה תלוי בהסכם החתום בינו לבין בעל הדירה.

אי תשלום שכר דירה הינה עבירה פלילית שבמסגרתה המשכיר יכול לפנות למשטרה ולבקש לפנות את השוכר מביתו. לכן לפני חתימה על חוזה כדי ליהוועץ עם עורך דין חוזים מנוסה שיכול לפתור את כל הבעיות שיכולות להופיע במהלך תקופת החוזה.