הפשרת קרקעות

תוכן עניינים

שינוי ייעוד קרקע

קרקע שמיועדת לשינוי נחשבת השקעה בטוחה בקרב משקיעי וחברות נדל״ן אשר מנצלים את הפרשי המחירים בין קרקע חקלאית לקרקע המיועדת לבנייה ובכך מגדילים את הרווח ממיזמי הנדל״ן, משקיעים אלו יצטרכו לחכות כמה שנים עד לאישור או דחייה של הבקשה בגלל מורכות ההליך הבירוקרטי לקרקעות בישראל. מדינת ישראל מפקחת על הקרקעות באופן אדוק כך שאדם המחזיק בקרקע השתמש בה לצורך ייעודה בלבד, שימוש שלא לפי ייעוד הקרקע זו עבירה פלילית הגוררת קנסות כבדים וצווי הריסה כנגד בעלי הקרקע.

איך מפשירים קרקע חקלאית ?

בתחילת הליך ההפשרה נדרש להגיש תוכנית מתאר המפרטת את סוג הבניה בנכונותם לבצע, תוכניות הנדסיות של מבניי ציבור , תשתיות ותחבורה. לאחר ההגשה דנים בבקשה בוועדות המקומיות (תב״ע) ולאחר אישור של הוועדה המקומית הבקשה עוברת לוועדה הארצית ושם יוחלט על אישור או דחייה של הבקשה.

כדיי להצליח בתהליך ההפשרה רצוי לפנות לגורמי מקצוע מנוסים בתחום המסייעים לזירוז הליכים, כדאיות העסקה וכו׳ אנו במשרד ענבל ששי ושות׳ מעניקים שירות מקצועי ליזמים וקבלנים.