מס רכישה

תוכן עניינים

רוכשי דירות / מגרשים / משרדים / חנויות ועוד, בעודם מתכננים לרכוש נכס, שוכחים את ההוצאות הנלוות הכרוכות ברכישת מקרקעין. כך לדוגמא: מס רכישה, שכר טרחה לעורך דין מקרקעין, שכר טרחת מתווך, שכר טרחת יועץ משכנתאות, פתיחת תיק משכנתא. אם רוכשים דירה מחברה קבלנית יש להביא בחשבון, בנוסף להוצאות הכלליות, גם את השדרוגים, מדד תשומות הבנייה, תשריטים לרישום הדירה ועוד. במאמר זה אעסוק בהוצאת "מס הרכישה" החלה על רכישות מקרקעין על ידי האדם הפרטי.

מס רכישה של דירה

מס רכישה (ללא פטורים, הנחות או הקלות) מתנהל על פי מדרגות מס לפי שווי הרכישה של הדירה.

רשות המסים מפרסמת עדכון למדרגות מס הרכישה בהתאם לשיעור עליית מדד שירותי דיור בבעלות דיירים. מדרגות המס מתעדכנות בכל שנה ולכן המידע שלעיל תקף עד 15.1.2022.

מדרגות מס רכישה של דירת מגורים, בהתאם להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2021 מיום 21.1.2021:

דירת מגורים יחידה- מדרגות מס מיום 16.1.2021 עד יום 15.1.2022:

אם ברצונכם לרכוש דירת מגורים- יחידה, להלן גובה המס שתדרשו לשלם:

 • דירה במחיר עד 1,747,865 ₪ – לא ישולם מס (0%).
 • על חלק השווי בטווח 1,747,865 ש"ח עד 2,073,190 ₪ – 3.5%.
 • על חלק השווי בטווח 2,073,190 ש"ח עד 5,348,565 ₪ – 5%.
 • על חלק השווי בטווח 5,348,565 ₪ עד 17,828,555 ₪ – 8%.
 • על חלק השווי העולה על 17,828,555 ₪ – 10%.

דירת מגורים נוספת – דירת מגורים שאינה יחידה (מרובה דירות)- מדרגות מס מיום 16.1.2021 עד יום 15.1.2022:

אם ברצונכם לרכוש דירה נוספת (שאינה יחידה), להלן גובה המס שתדרשו לשלם:

 • על חלק השווי עד 1,294,770 ₪ – 5%.
 • על חלק השווי בטווח 1,294,770 ש"ח ועד 3,884,295₪ – 6%.
 • על חלק השווי בטווח 3,884,295 ש"ח ועד 5,348,565 ₪ – 7%.
 • על חלק השווי בטווח 5,348,565 ש"ח ועד 17,828,555 ₪ – 8%.
 • על חלק השווי העולה על 17,828,555 ₪ – 10%.

הקלה ל"עולה" – מדרגות מס רכישה לעולה מיום 16.1.2021 עד יום 15.1.2022:

בהתאם לתקנה 12 לתקנות מס רכישה זכאי רוכש המוגדר כ"עולה" בהתאם להגדרה האמורה בתקנה, להקלה במס הרכישה בעת רכישת דירת מגורים ו/או בית עסק זאת במשך תקופה המתחילה בשנה שלפני עלייתו לישראל ומסתימת 7 שנים שלאחר עלייתו לישראל.

בהתאם לעדכון הסכומים האמורים בתקנה לפי עלית המדד, יעמוד שיעור מס הרכישה החל מיום כט' בטבת תשע"ח (16.1.2021) עד ליום ט' בשבט תשע"ט (15.1.2022) על השיעורים להלן:

 1. על חלק השווי שעד 1,842,155 שקלים חדשים – 0.5%.
 2. על חלק השווי העולה על 1,842,155 שקלים חדשים – 5%.

הקלה לרוכש משק חקלאי

בהתאם לתקנה 16 לתקנות מס רכישה זכאי הרוכש "משק חקלאי" החל מיום 16.1.2021 עד ליום 15.1.2022 לתשלום מס רכישה ( לגבי החלק שאינו בניין המשמש למגורים אשר לגביו ישלם מס רכישה בהתאם לשיעורי מס הרכישה החלים על רכישת דירת מגורים כאמור לעיל) בהתאם לשיעורים להלן:

 1. על חלק השווי שאינו עולה על 456,905 שקלים חדשים – 0.5%.
 2. על חלק השווי העולה על 456,905 שקלים חדשים – 5%.

מס רכישה על בניין כגון: חנויות, משרדים ועל קרקעות (ללא פטורים, הנחות או הקלות) הינו 6% משווי הרכישה. לעניין זה קיימת הקלה בחוק המאפשרת לקבל החזר של 1/6 ממס הרכישה שישולם (1% ממחיר הרכישה), בהתקיים התנאים הבאים: מס הרכישה לא נתבע בניכוי כהוצאה במס הכנסה, הרכישה היא של זכות במקרקעין שעל פי תב"ע ניתן לבנות עליה דירה אחת לפחות המיועדת לשימוש למגורים, ותוך 24 חודשים מיום הרכישה התקבל היתר בנייה.

כיצד נקבע שווי הרכישה?

לרוב, שווי הרכישה שנקבע בין הצדדים באופן מפורש בסעיף התמורה שבחוזה המכר, מהווה את שווי הרכישה. אולם לעיתים, השווי אינו משקף את השווי האמיתי של "הזכות במקרקעין". במצב זה, שווי המכירה עלול להיקבע לשווי גבוה יותר על ידי מנהל מיסוי מקרקעין, וזאת כאשר יש יחסים מיוחדים בין הצדדים או חוסר תום לב.

במקרה זה, השווי ייקבע לפי שווי השוק באותו איזור, ומס הרכישה ייגזר מתוך השווי החדש. דוגמה – אח שמוכר לאחותו מגרש בשווי 300,000 ₪ על פי הסכם המכר, אך שווי השוק של המגרש הוא 500,000 ₪ – במקרה זה, מס הרכישה ישולם על שווי 500,000 ₪. כמו כן, ישנו עיקרון חשוב במיסוי מקרקעין, לפיו שווי הרכישה ייקבע לפי השווי המוסכם וכן לפי כל תשלום נוסף שחל על המוכר, אשר הקונה לוקח על עצמו.

דוגמה – השווי המוסכם בין הצדדים בגין רכישת הדירה הוא 1,600,000 ₪, ובנוסף הקונה התחייב לשלם את היטל ההשבחה של המוכר בגובה 100,000 ₪ – במצב זה, מס הרכישה ישולם על שווי התמורה הכולל בסך 1,700,000 ₪.

כיצד נקבע סכום מס הרכישה?

סכום המס שתצטרכו לשלם בעת ביצוע רכישת נדל"ן משתנה בהתאם למספר גורמים: (1) תאריך רכישה, (2) סוג החישוב – חישוב רגיל, חישוב עבור נכה, עיוור או עולה (בהתאם לחוק, קיימות הקלות והנחות לנכים, נפגעי פעולות איבה, עולים וכד') (3) שווי העסקה (4) חלקיות – האם רכשתם את הנכס כולו או חלקו.

אתר רשות המיסים מאפשר לבצע חישובי מס רכישה על ידי שימוש בסימולטור בצורה פשוטה וידידותית.

האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ויש להיוועץ עם עורך דין מקרקעין בטרם כל רכישת נכס מקרקעין לצורך תכנון מס וקבלת ייעוץ משפטי.

כל הזכויות שמורות לעו"ד ענבל ששי, כותבת המאמר.

צרו קשר

דילוג לתוכן